oktober 2010

Invitasjon til skytterfest Lagt inn lørdag 30. oktober 2010 av nsklnews Vi fortsetter tradisjonen med skytterfest på skytterhuset og inviterer som tidligere til stor fest. Påmelding til Per Olav, enten via lagets epost-adresse eller direkte på telefon/e-post. For detaljer se invitasjonen.
Vis invitasjon (83 kb)

Kjøp av ammunisjon og ammunisjonssubsidier Lagt inn fredag 22. oktober 2010 av nsklnews Vi har hatt tilfeller hvor enkelte av lagets medlemmer selv tar ut varer som settes på regning til skytterlaget hos de tre leverandørene vi benytter. Dette har medført at laget har måttet kreve inn pengene fra de medlemmene dette gjelder utenom kvitteringssystemet vi ellers benytter. Dessverre har det vist seg vanskelig å kreve inn disse pengene, som regel i form av for sen innbetaling og dertil medfølgende oppfølging.
Det skal også gjøres en oppfølging for subsidiering fra DFS som blir vanskeliggjort når uttak ikke går via ammunisjonsforvalter. Dette er en arbeidsbyrde som styret ikke ønsker å tillegge sine tillitsmenn. Styret innskjerper derfor dette slik at det heretter er kun ammunisjonsforvalter som har fullmakt til å handle på regning hos leverandørene.

Lagets medlemmer vil fortsatt ha anledning til å handle hos aktuelle leverandører av ammunisjon mot kontant oppgjør, medlemmet vil da ikke ha krav på subsidier. De enkelte medlemmer vil følgelig heretter ikke selv ha anledning til å handle på skytterlagets regning direkte hos leverandør.

Styret gjør oppmerksom på at for å få ammunisjonssubsidier er man nødt til å handle ammunisjon via lagets ammunisjonsforvalter.

Vis subsidieordningen (141 kb)

Invitasjon til skyteskole Lagt inn tirsdag 19. oktober 2010 av nsklnews Nittedal Skytterlag inviterer også i år til skyteskole for gamle og nye medlemmer. Skyteskolen vil være åpen for både barn og voksne, vi tilpasser programmet etter sammensetningen. Det vil bli gitt en kombinasjon av teori og praktisk skyting med individuell instruksjon. For de som ønsker, vil det også bli mulighet til å delta på enkelte stevner senere i høst.

Gi gjerne beskjed i forkant om at du ønsker å delta til lagets epost-adresse. Ingen forpliktelser første kveld, så her er det bare å møte opp for å se om dette er noe for deg/dere. Første kveld er tirsdag 2. november i skytterhuset på Varpet skytebane. Oppmøte kl. 18.30 og varighet til ca. kl. 20.00.

• SKYTING ER GØY
• SKYTING ER UTVIKLENDE
• SKYTING ER TRYGT

Vel møtt!

Vis invitasjon (117 kb)

Nittedal Skytterlag deltar på frivillighetsdagen 23. oktober Lagt inn tirsdag 19. oktober 2010 av nsklnews Nittedal Skytterlag deltar også i år på Frivillighetsdagen som arrangeres i regi av kulturkontoret i Nittedal kommune. Arrangementet avholdes i aulaen på Bjertnes Videregående Skole. Skytterlaget stiller med "proff" skytesimulator som medlemmene til vanlig kan benytte til å perfeksjonere skyteteknikken sin. I tillegg vil vi stille med diverse informasjonsmateriell og trivelige skyttere på standen.

Skytterlaget har stand nummer 8 og ønsker alle velkommen til å besøke oss, slå av en prat og kanskje også prøve skytesimulatoren!

Standplasslederkurs avholdt Lagt inn tirsdag 19. oktober 2010 av nsklnews Tirsdag 13. oktober ble det avholdt standplasslederkurs på Varpet. Temaer som ble gjennomgått var lover og forskrifter, sikkerhetsregler, instrukser, våpenreglement og skytereglement. I tillegg ble det gitt grunnleggende opplæring i oppstart og bruk av de elektroniske skivene. Det stilte 8 lærevillige medlemmer som nå har fått nødvendig utdanning som standplassleder og som dermed også gir anledning til å være ansvarlig for en treningskveld.

Styret minner om årsmøtet mandag 25. oktober Lagt inn tirsdag 19. oktober 2010 av nsklnews Årsmøtet avholdes i Skytterhuset på Varpet mandag den 25. oktober 2010 kl 19.00. Alle betalende medlemmer er hjertelig velkomne.
Dagsorden (97 kb)

Invitasjon til standplasslederkurs Lagt inn søndag 3. oktober 2010 av nsklnews Vedlagt følger invitasjon til standplasslederkurs på Varpet onsdag 13. oktober 2010. Oppstart klokka 19.00, kurset vil vare ca 3 timer. Det blir tilgang på kaffe og antagelig noe enkelt å bite i. Påmelding senest i løpet av mandag 11. oktober via e-post til nittedal@skytterlag.no.

Kurset er en betingelse for å fungere som standplassleder i Nittedal Skytterlags regi.

Vis vedlegg (142 kb)