Stor skyteglede og bra oppmøte da vi for første gang siden midten av mars kunne gjennomføre en utendørsskyting med flere enn 5 personer tilstede.

Se resultatene

Den 14. mai presiserte Norges Skytterstyre reglene for arrangementer i regi av skytterlagene. I denne presiseringen unntas funksjonærer fra antallet på 50 skyttere/jegere/publikum på et arrangement. Artiklene og vedleggene under reflekterer nå dette.

I den opprinnelige terminlista var kommende onsdag avsatt til forberedelser til vårt sedvanlige pinsestevne. Men gitt omstendighetene, så er det i år ikke mulig å arrangere dette stevnet. Derfor setter vi i stedet opp en ekstra storviltkveld nå på onsdag. 

Med bakgrunn i korona-situasjonen, og at helsemyndighetene og Det Frivillige Skyttervesen har åpnet opp litt, så har styret kommet til at man kan åpne banen for begrenset aktivitet. Reglene under MÅ følges. Det blir ingen storvilt-treninger/prøver ennå.

Ved en gjennomgang av reglene som er gitt fra sentralt hold, ser vi at det nå er mulig med flere enn 4 skyttere på standplass. Det oppdarte kravet er at det skal være en ledig standplass mellom hver skytter (1 standplass = ca 1 meter).  

Image

Endelig er det igjen klart for jegertrening på onsdager igjen. Selvfølgelig med en del justering fra tidligere år. 

Det har etterhvert kommet noen justeringer på regler for aktivitet fra sentralt hold.  Oppdaterte regler for egentrening og organisert aktivitet:
All organisert aktivitet er avlyst inntil videre i tråd med myndighetene og Det Frivillige Skyttervesens retningslinjer.
Resultatlister for ukas klubbmesterskap finner du her