Hopp til hovedinnhold

Banen stengt pga av vannskader fra 17.08

 

 

 

 

Som en følge av de store nedbørsmengdene siste dager har skyteanlegget vårt fått omfattende vannskader både ute og inne. Vi må derfor stenge banen, inntil vi har fått rettet opp i det mest kritiske. Blant annet er det kulefanger/grusvoll bak skiver som har regnet bort og strømtilførsel som må på plass igjen. Ny beskjed om når vi er klare for å ta i mot skyttere igjen blir lagt ut på våre nettsider og Facebook. Vi beklager dette ovenfor våre medlemmer men naturkreftene er det vanskelig å gjøre noe med.