Justerte regler for bruk av skytebanen

Det har etterhvert kommet noen justeringer på regler for aktivitet fra sentralt hold. 

Oppdaterte regler for egentrening og organisert aktivitet:

1. Det skal alltid være minst 1 ledig skive mellom skytterne. 

2. Desinfeksjon av hender og kontaktpunkter før, og etter skyting.

3. Skifting foregår ute.

4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndigheters pålegg om minst én meter avstand til andre personer. Det samme gjelder generelle hygieneråd.

5. Ta med eget underlag til skyting.

6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også lagsvåpen.

7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen/anlegge