Jegertrening 12. mai

Det blir jegerskyting onsdag 12. mai. Dessverre begrenset kun til innenbygdsboende i Nittedal også denne gang. Nåværende restriksjoner gjelder til 18. mai. Dersom det ikke gis lettelser da, jobber vi for å få til at den ekstra jegertreningen vi har satt opp den 19. mai kun for innbyggere i Lunner, arrangert av medlemmer som bor i Lunner.