Oppdatering Nittedalsstevnet

Så langt er det 217 påmeldte og i praksis er det så godt som fulltegnet etter som vi kjører med ca halv kapasitet for å sikre en trygg gjennomføring. Dvs et er noen svært få ledige plasser på kveldene, og noen flere plasser i helgen. Vi ser at det er noe rotasjon i listene, så det åpner seg av og til noen nye muligheter. 

Vi har nå også sendt en epost til alle påmeldte med litt informasjon. Påmeldingen vil holdes åpen ut søndagen for at det skal være mulig å gjøre justeringer. Noen skyttere har også fått en epost fra oss tidligere med spørsmål om bytte av skive for å opprettholde koronaavstand. Vi takker samtlige som har mottatt en slik epost for deres velvilje - alle som én! 
Vi kommer til å kjøre med en del tiltak, noen av de viktigste er:

  • Vi tilrettelegger for skifting på en lukket og oppvarmet 200m standplass, det gir muligheter for god avstand under skifting.
  • Alle kontaktflater vaskes regelmessig, inkludert monitor mellom hvert lag.
  • Vi kommer til å føre navneliste på alle gjester hver kveld (skytterne har vi jo allerede, så det gjelder deres eventuelle følge).
  • Det blir en god meter mellom alle over 19 år på standplass (kun annenhver skive benyttes).
  • Slik lagene er satt opp vil det ikke være mer enn ca 40 personer innom hver kveld, og ca 60 personer i løpet av hver helgedag...

For de som kommer, husk spesielt følgende tiltak:

  • ha med eget liggeunderlag
  • benytt antibac som er utplassert, eller gå innom toalettet for å vaske hendene med såpe
  • hold avstand til andre hele tiden!

Flest mulig oppfordres til å betale med Vipps, men det vil også være mulig å betale kontant.

Kjøkkenet holder åpent med noe tilpasset utvalg.
Vi ønsker alle vel møtt til dyst i Nittedal!